Полезна информацияВръзки

www.moew.government.bg

www.eea.government.bg

www.sofia.bg

www.riew-sofia.org

www.waste.sofia.bgЛюбопитни факти

Знаете ли, че:Какво печелим от рециклиранетоЖИВОТЪТ НА ЕДИН АВТОМОБИЛ – ОТ ЗАВОДА ДО ПЛОЩАДКАТА ЗА РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ


ЖИВОТЪТ НА ЕДИН АВТОМОБИЛ - ВИДЕО