Полезна информацияВръзки

www.moew.government.bg

www.eea.government.bg

www.sofia.bg

www.riew-sofia.orgЛюбопитни факти

Знаете ли, че:Какво печелим от рециклиранетоЖИВОТЪТ НА ЕДИН АВТОМОБИЛ – ОТ ЗАВОДА ДО ПЛОЩАДКАТА ЗА РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ


www5.moew.government.bg/?page_id=50848